Orang ‘Alim

Antara Orang Bodoh dan Orang ‘Alim

Salah seorang bijak mengatakan,

Orang ‘alim pasti mengetahui orang bodoh, karena sebelum ‘alim dulunya adalah orang bodoh.

Sedangkan orang bodoh tidak akan mengetahui orang ‘alim, karena ia belum pernah menjadi orang ‘alim.

Umar Ibn Khattab mengatakan: Sungguh seseorang yang keluar dari rumahnya dan ia mempunyai dosa yang sangat banyak, sebanyak gunung Tihamah; ketika mendengar ilmu lalu dia merasakan takut dan kemudian kembali ke jalan yang benar dan bertaubat kepada Allah. Maka ketika kembali kerumahnya Allah menghapus dosa-dosanya. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan majelis para Ulama.

Hasan al-Bashri mengatakan: Seseorang penuntut ilmu diketahui dari sorot matanya, cara bicaranya, tangannya, sholatnya dan gerak-geriknya.

Imam Malik menambahkan, Ilmu bukan hanya sekedar banyaknya periwayatan, akan tetapi ilmu adalah cahaya Allah yang diletakkan di dalam hati seseorang.

Maka menjadi bodoh yang terus belajar lebih baik, dari pada merasa paling pintar.

Semoga Allah menuntun kita ke jalan kebaikan sehingga kita senantiasa berada pada naungan hidayah-Nya Aamien Allahumma Aamien. Al-Faqir Ila Allah, ZA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *